הארכת תוקף לאישורי דגם של טובין מיובאים עד 1.7.2021

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על הארכת תוקף לאישורי דגם של טובין מיובאים עד 1.7.2021, כצעד נוסף, שמטרתו להקל על יבואנים בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

במטרה להקל על ציבור היבואנים בתקופת הקורונה, הממונה על התקינה מפרסם הוראה למעבדות בדיקה, לפיה יוארך תוקף אישורי דגם עד 1.7.2021.

מדובר באישורי דגם של טובין מיובאים בהתאם להנחיות והוראות הממונה על התקינה ליבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי. שימו לב, הוראה זו לא תחול במקרים, בהם שונה/עודכן תקן רשמי, אשר מחייב עדכון אישור דגם.

 

זאת בהמשך להודעת הממונה מתאריך 15.03.2020, ומההודעה הנוספת ב-20.10.2020.

עדכון מיום 19.1.2021- מינהל תקינה ביקש לחדד כי הארכת התוקף לאישורי הדגם הינה בהמשך וברצף להארכת התוקף הקודמת שהייתה עד לתאריך 31.12.2020.

 

  • להודעה העדכנית של הממונה על התקינה- לחצו כאן
  • קישור להודעה באתר משרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה