עדכוני תקינה - ספטמבר 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 8733 בילקוט הפרסומים מיום 2.9.2020 הכריזו על החלפה בתקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק, מנובמבר 2017, יבוא: "ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק, מאוגוסט 2020."

בפרסום 8752 בילקוט הפרסומים מיום 13.9.2020 הכריזו על החלפה בתקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 1220 חלק 5 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים, מיוני 2018 , יבוא: "ת"י 1220 חלק 5 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים, מאוגוסט 2020", אשר יהיה רשמי במלואו למעט הקטע החל במילים "גובה האותיות" עד המילים " 2 מ"מ לפחות" בסעיף 99.1 (j).

בפרסום 9095 בילקוט הפרסומים מיום 13.9.2020 הכריזו על ביטול / קביעת התקינה הבאים:

ביטול התקנים הבאים:

ת"י 247 חלק 5 - כיפות גליליות מטיפוס באיונט BA 7 : מידות, מספטמבר 1979
ת"י 247 חלק 6 - כיפות גליליות מטיפוס באיונט BA 9 : מידות, מספטמבר 1979
ת"י 247 חלק 7 - כיפות גליליות מטיפוס באיונט BA 15 : מידות, מספטמבר 1979
ת"י 247 חלק 8 - כיפות גליליות מטיפוס באיונט BAY 15 : מידות, מספטמבר 1979 
ת"י 247 חלק 9 - כיפות גליליות מטיפוס באיונט BA 20 : מידות, מספטמבר 1979
ת"י 247 חלק 10 - כיפות גליליות מטיפוס באיונט BA 21-3 : מידות, מספטמבר 1979

קביעת התקנים הבאים:

ת"י 6189 - ריתוך - מחברים מרותכים בהתכה העשויים פלדה, ניקל, טיטניום וסגסוגותיהם (למעט ריתוך באלומה) - רמות איכות לפגמים, מאוגוסט 2020 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2012 
ת"י 11149 חלק 5 - ביגוד מגן - תכונות אלקטרוסטטיות: דרישות לביצועי החומר ולתכן, מאוגוסט 2020 בא במקום המהדורה מפברואר 2010
ת"י 22514 חלק 4 - שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: אומדני יכולת תהליך ומדדי ביצועים, מאוגוסט 2020 בא במקום המהדורה ממאי 2012
ת"י 22519 - מערכות טיפול–קדם וייצור למים מסוג PW ו–WFI , מאוגוסט 2020
ת"י 60079 חלק 15 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס " n", מאוגוסט 2020 בא במקום במהדורה מנובמבר 2013
ת"י 61123 - בדיקות אמינות - תכניות לבדיקת עמידה בשיעור הצלחה, מאוגוסט 2020 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015

 

2. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

 • נת"מ לת"י 118 : בטון מובא.
 • נת"מ לת"י 1548- מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים.

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקן תקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 58 – שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומצות מאכל (בכל הנוגע למלפפונים בלבד) מאפריל 2002, לרבות גיליון התיקון מס' 1, ממאי 2011 וגיליון התיקון מס' 2, מאפריל 2018 (טרם פורסם)
  במקומו יבוא:
  ת"י 58 חלק 2 – ירקות כבושים או מוחמצים: מלפפונים חמוצים, מנובמבר 2019.

בנוסף, שר הכלכלה והתעשייה התבקש לאשר את שינוי התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 58 – שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומצות מאכל, מאפריל 2002, לרבות גיליון התיקון מס' 1, ממאי 2011 וגיליון התיקון מס' 2, מאפריל 2018 (טרם פורסם) על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 3 מיולי 2020;

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-2.10.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקן תקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 1220 חלק 1 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן, מאוגוסט 2010, לרבות גיליון התיקון מס' 1, מאוגוסט 2019
  במקומו יבוא:
  ת"י 1220 חלק 1 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן, ממאי 2020

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-1.10.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקן תקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 13209 חלק 2 – אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מנשאי תינוק-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים, מפברואר 2016;
  במקומו יבוא:
  ת"י 13209 חלק 2 –מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מנשאי תינוק-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים, מפברואר 2020

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-4.10.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 562 חלק 14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי, מספטמבר 2017 - במקומו יבוא:
 • ת"י 562 חלק 14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי, מנובמבר 2019

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-4.10.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

 • ת"י 69 – מחממי מים חשמליים – מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי, ממאי 2012, לרבות ג"ת מס' 1 מיוני 2015 וג"ת מס' 2 מיולי 2018,
  ת"י 579 חלק 2 – מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים, מאוגוסט 1997, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 2014; במקומם יבואו:
 • ת"י 69 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אוגרים לחימום מים – דרישות כלליות ודרישות ביצועים, מינואר 2020
 • ת"י 900 חלק 2.21 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אוגרים לחימום מים – דרישות מיוחדות, מינואר 2020

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-15.10.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*שינוי בתקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 14889 – אופטיקה אופתלמית – עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא-חתוכות, מפברואר 2019 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 מיוני 2020.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-20.10.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. הסבר מקיף מטעם הממונה על התקינה בדבר השינויים בת"י 1003 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון- למידע נוסף לחצו כאן

 

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 13201- חלקים 1-5- תאורת דרכים.
 • ת"י 900 חלק 1 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות כלליות.
 • ת"י 1003 חלק 1.1- שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הגשה מזכוכית – שיטת בדיקה.
 • ת"י 3166 ג"ת 1 – קודים לייצוג שמות של ארצות.
 • ת"י 1555 חלק 3 ג"ת 3- מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף.
 • ת"י 1629 ג"ת 3- מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו.
 • ת"י 5566 חלק 2 ג"ת 3- מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה