טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2020 - פרק תקינה

לקראת אישור תקציב המדינה לשנת 2020, מתפרסמת בימים אלו טיוטת חוק ההסדרים. אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר מביאים לידיעתכם את פרק התקינה מתוך טיוטת חוק ההסדרים, אשר עוסק ביבוא מוצרים שחייבים בעמידה בתקן.

הטיוטה מתייחסת לנושאים הבאים:

1. שינוי במשטר הבדיקות - ביחס למרבית התקנים הרשמיים, מעבר לשיטה הצהרתית מבוססת ניהול והערכת סיכונים.

2. שינוי מסלולי ההקלות (מסלול ירוק וזהב)- הגדלת היקף המשלוחים הפטורים.
3. העברת תקנים רשמיים שאינם מחייבים מתוקף חוק או תקנה הליכים דומים לאלו שעוברים תקנים רשמיים.

קישור לפרק התקינה המלא

נדגיש כי מדובר בטיוטה שטעונה באישור הממשלה, ולאחר מכן מעבר של הליך חקיקה. נמשיך לעדכן בהתפתחויות חדשות בעמוד זה.

למידע נוסף בתחום זה