עדכוני תקינה - ינואר 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8318 בילקוט הפרסומים הכריזו על התקנים הבאים כרשמיים:

התקנים המפורטים להלן הם תקנים רשמיים:
ת"י 13209 חלק 1- אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת, מפברואר 2016.
ת"י 13209 חלק 2- אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים, מפברואר 2016.
ת"י 13209 חלק 3- אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות, מפברואר 2016.

ת"י 562 חלק 14- בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי, מספטמבר 2017 הוא תקן רשמי.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 5561- מכשירי תקשורת על קווי חשמל המשמשים במתקני מתח נמוך – אופייני הפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה: מכשירים לשימוש בתוך הבית.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים-

ניתן לעיין בכל התקנים הנ"ל באתר מכון התקנים

החלפת התקן הרשמי הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא, לטבלת השינויים הלאומיים היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-31.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: ת"י 1430 חלק 2 – יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM, ממאי 2018 במקומו יבוא: ת"י 1430 חלק 2 – יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM, מאוקטובר 2019.

4. מנהל התקינה במשרד הכלכלה פרסם טיוטות נספחי ש' לביקורת ציבורית - קישור למידע נוסף

5. המשרד להגנת הסביבה החליט להפסיק את שיתוף הפעולה עם מכון התקנים בנושא התו הירוק- קישור למידע נוסף

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה