מנהל התקינה במשרד הכלכלה פרסם טיוטות נספחי ש' לביקורת ציבורית

במסגרת הרפורמה בתקינה הסמכות לכתוב את נספחי הש' עברה ממכון התקנים אל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

באתר משרד הכלכלה עלו לביקורת ציבורית שורה של עדכונים / שינויים לנספחי ש' למספר תקנים, עליהם ניתן להעביר הערות עד לתאריך 31.1.2020:

קישור לעיון בנספחי הש' באתר משרד הכלכלה

נספח ש ת"י 4272 חלק 1- "תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים המיועדים לשימוש ביתי: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון" מאפריל 2006.
נספח ש ת"י 282 - "גפרורים – דרישות ביצועים, בטיחות ומיון" מאפריל 1999.
נספח ש ת"י 597 – "צמר גפן סופג" מאוקטובר 1993.
נספח ש ת"י 821 חלק 2 - "יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות " מיוני 2011.
נספח ש ת"י 867 - "תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית " מהדורה משולבת 1993.
נספח ש ת"י 873 - "ילקוט לתלמיד" מדצמבר 2017.
נספח ש ת"י 997 – "אגדים לשימוש רפואי" מאוקטובר 1988.
נספח ש ת"י 1084 – "סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר)" ינואר 1999 מהדורה משולבת.
נספח ש ת"י 1147 - "אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות" מנובמבר 1990.
נספח ש ת"י 1228 - "אגד מתמתח המכיל אבץ חמצני מפברואר 1987.
נספח ש ת"י 1240 – "אגד גבס" נובמבר 1984.

למידע נוסף בתחום זה