המשרד להגנת הסביבה החליט להפסיק את שיתוף הפעולה עם מכון התקנים בנושא התו הירוק

ד"ר גלעד גולוב, מנכ"ל מכון התקנים, מודיע כי המשרד להגנת הסביבה החליט להפסיק את שיתוף הפעולה עם מכון התקנים בנושא התו הירוק.

מנהלת תפעול תו ירוק במכון התקנים הישראלי תמשיך להעניק היתרי תו ירוק למוצרים, מבנים ונותני שירות.

בעקבות השינוי החליט מכון התקנים הישראלי לפזר את כל הוועדות המסונפות למנהלת תו ירוק (ועדה מקצועית לשירות ירוק, למוצרים ירוקים ולבניה ירוקה, וועדת היתרים ומנהלת תו ירוק) ולהקים מנגנון אחר להמשך הפעילות החל מ-1.1.2020.

קישור למכתבו המלא של מנכ"ל מכון התקנים לחברי וועדות מנהלת תו ירוק

למידע נוסף בתחום זה