עדכוני תקינה - אוקטובר 2019

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8277 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות / החלפת התקנים הבאים:

רשמיות ת"י 473 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1,000 וולט: דרישות כלליות, מנובמבר 1988 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 1990, גיליון תיקון מס' 2, ממאי 2000 , גיליון תיקון מס' 3, מינואר 2005 , וגיליון תיקון מס' 4, מאוגוסט 2007 - בטלה.
רשמיות ת"י 473.12 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1,000 וולט: כבלי ריתוך, מאוקטובר 1994, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2000 - בטלה.

במקום ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מינואר 2018, יבוא: "ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מספטמבר 2019".
במקום ת"י 562 חלק 7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה, מינואר 2018, יבוא: "ת"י 562 חלק 7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2019".
במקום ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי, מפברואר 2015, יבוא: "ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי, מספטמבר 2019".

במקום ת"י 1157 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מיולי 2018, יבוא: "ת"י 1157 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2019."

בפרסום 8279 בילקוט הפרסומים הכריזו על החלפת התקנים הבאים:

במקום ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה, מינואר 2018, יבוא: "ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה, מאוקטובר 2019".

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים.

ת"י 900 חלק 2.8- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ולמכשירים דומים.

ת"י 900 חלק 2.31- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנדפים (קולטי אדים) ומכשירים אחרים הקולטים אדי בישול.

ת"י 900 חלק 2.75- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנפּקים ולמכונות מִמכר מסחריים.

ת"י 900 חלק 2.76- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל.

ת"י 900 חלק 2.96- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות ליריעות בעלות גופי חימום גמישים לחימום חדרים.

ת"י 2481 חלק 72- מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות נוסעים ומשא – מעליות כבאים.

ת"י 6584- בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים – הערכה של אגרגאטים דקים – בדיקת מתילן כחול.

ת"י 562 חלק 1- בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות.

ת"י 127 חלק 1- מבחני כשירות לרתכים: ריתוך התכה – פלדות.

ת"י 921 ג"ת 6- תגובות בשרפה של חומרי בנייה.

ת"י 60929- אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר, המיועדים לנורות שפופרת פלואורניות – דרישות ביצועים.

ת"י 543 חלק 1- מערכות ועזרים לאנשים עם מוגבלות – מערכות לרתימת כיסא גלגלים ולריסון היושב בו: דרישות ושיטות בדיקה לכל המערכות.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. כיצד ניתן להתגונן בפני אמצעי אכיפה המופעלים על ידי הממונה על התקינה- מאמר מאת עו"ד יורם סמואל ממשרד יורם סמואל, הינקוס ושות' העוסק בדיני יבוא ותקינה- קישור לקריאה

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה