עדכוני תקינה - יולי 2019

1. ביטול הגבלת תוקף CB ל- 5 שנים בפטור לפי סעיף 2(ג)2 לצו יבוא חופשי:

התקבלה ההנחייה הבאה מאת שלומי אביסרור, מנהל תחום בכיר חשמל ואלקטרוניקה במנהל התקינה במשרד הכלכלה:

אבקש להבהיר כי במידה ויבואן מגיש תעודת בדיקה שנערכה לפני יותר מ- 5 שנים וטוען שרכיבי המוצר הנבדק לא השתנו וגם התקן לא השתנה, ניתן לקבל את התעודה בתנאי שהיבואן מצרף הצהרה מיצרן המוצר שאכן המוצר לא השתנה מאז תאריך הבדיקה שהוגשה, ואסמכתא (מאתר IEC) שלא יצאה מהדורה חדשה לתקן הנ"ל.

2. פורסמו טיוטות נספחי ש' לביקורת ציבורית:

להלן קישור לפירוט נספחי הש' שיצאו להערות הציבור
שימו לב לתאריך הסיום לשליחת הערות: 30.7.19.

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 60034 חלק 2.1- מכונות חשמל מסתובבות: שיטות תקניות לקביעת הפסדים ונצילוּת באמצעות בדיקות (למעט מכונות לרכבי גרירה).

ת"י 60034 חלק 4.1- מכונות חשמל מסתובבות: שיטות לקביעת רמות רעידות של מכונות חשמל סינכרוניות באמצעות בדיקות.

ת"י 60034 חלק 15- מכונות חשמל מסתובבות: רמות עמידה של סלילי סטטור צורתיים במתח מתְִקףָ (הלם) עבור מכונות מסתובבות בזרם חילופים.

ת"י 60034 חלק 27.1- מכונות חשמל מסתובבות: מדידות של פריקה חלקית של...

ת"י 60034 חלק 29- מכונות חשמל מסתובבות: העמסה שקילה וטכניקות ריכּוּב – בדיקות עקיפות לקביעת עליית טמפרטורה.

ת"י 5140 חלק 2.3- דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש – מכשיר למדידת מהירות באמצעות מַכָּם דופלר.

ת"י 441 חלק 4- שימורי פירות: שימורי פירות מסוימים.

ת"י 877 חלק 4- ירקות ופירות מוקפאים: אפונה מוקפאת.

ת"י 5731- מוצרי נפט נוזליים - אסטרים מתיליים של חומצות....

ת"י 5140 חלק 2.3- דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש – מכשיר למדידת מהירות באמצעות מַכָּם דופלר.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה