עדכוני מכס - יוני 2019

פורסם מק"ח 1891- הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיאום סכומים) (מס' 2) התשע"ט 2019:
סעיף 12(ה) קובע כי סכומי מס הקניה יתואמו ב-1 בחודש בכל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מאי וספטמבר של כל שנה בהתאם לשינוי שחל במדד.
מן העדכון הקודם המדד עלה ב- 0.2% וסכומי המס מעודכנים בהתאם.

קישור למסמך ודברי ההסבר המלאים

למידע נוסף בתחום זה