עדכוני מכס - נובמבר 2018

1. רשות המסים פרסמה להערות קול קורא בנושא הפחתת שיעורי המכס ביבוא מוצרים נבחרים בענפי החלב והבקר 
קישור לפרסום של רשות המסים

2. פורסם מק"ח 1870
הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיאום סכומים), התשע"ט-2018
הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו), התשע"ט-2018
קישור למק"ח 1870

למידע נוסף בתחום זה