עדכונים בנושאי מכס 20.6.2018

1. הרחבת ההקלות במסגרת תכניות "גורם כלכלי מאושר" ו – "יבואן מאושר"
קישור למאמר בנושא זה

2. חותמת המכס הטורקי על תעודות תנועה EURO-MED, EURO-1
על רקע שינוי בתהליכי העבודה של המכס בתורכיה, חל שינוי בהקשר של חותמת המכס הטורקי על תעודות תנועה (טפסים עם חתימה אלקטרונית).
קישור לעדכון של המכס בנושא זה ובמסגרתו גם התייחסות לתקופת מעבר
דוגמא - חותמת המכס האלקטרונית

3. עדכונים לצו תעריף המכס
מק"ח 1857 - המתייחס להגדלת מכסת יבוא הביצים
מק"ח 1858 - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 (מס על רכבי יוקרה ועל כלי רכב היברידיים וחשמליים) - צו זה עולה לאישור בועדת הכספים של הכנסת בתאריך 3.7. אם מי מכם מעוניין להירשם לדיון ניתן להירשם בקישור
קישור לפרסום העדכונים לצו תעריף המכס ודברי ההסבר להם באתר רשות המסים

למידע נוסף בתחום זה