הרחבת ההקלות במסגרת תכניות "גורם כלכלי מאושר" ו – "יבואן מאושר"

"גורם כלכלי מאושר" ו"יבואן מאושר" הנן תכניות שמפעיל המכס שאינן מחייבות, אך מאפשרות הקלות בהתאם למפורט בהן לגופים שמקבלים מעמד בהתאם לאותן תכניות.
קישור למידע לגבי תכנית גורם כלכלי מאושר
קישור למידע לגבי תכנית יבואן מאושר

מטעם מינהל המכס, התקבלה הודעה בדבר הרחבת ההקלות בתהליכי המכס, בתכניות אלו. קישור להודעה מהמכס

במסגרת הרחבת ההקלות, בעת הגשת הצהרת יבוא של יבואן שמעמדו "גורם כלכלי מאושר" או "יבואן מאושר", כאשר ההגשה נעשית באמצעות סוכן מכס בעל מעמד של "גורם כלכלי מאושר", לא נדרשת חתימה על "חשבון ספק" ו – "מסמך העדפה" אשר מצורפים להצהרת היבוא. כמו כן, לא נדרש אישור היבואן לפני הגשת הצהרת היבוא.

ההודעה, מתייחסת למשלוחים המגיעים הן באוויר, הן בים והן בהובלה יבשתית וההקלות הם בהתאם למפורט בה.

למידע נוסף בתחום זה