עדכונים בנושאי מכס ובנושא היטלי סחר - אפריל 2018

1. תיקונים שיעורי מכס מס קניה ותשלומי חובה

פורסמו ברשומות התיקונים הבאים:

מק"ח 1854 - צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018

מק"ח 1855 - עדכון לצו תעריף המכס על רקע עדכון הסכם הסחר עם ארה"ב - קישור למאמר בנושא באתר הלשכה

כמו תשומת לבכם לעדכון באתר המכס האמריקאי בעניין העדכון בהסכם הסחר עם ישראל 

קישור לאתר רשות המסים שם ניתן לעיין בפרסומים מהרשומות ובדברי ההסבר (דברי ההסבר למק"ח 1854 צפויים לעלות לאתר זה בקרוב)

 

2. רשות המסים עדכנה את  מדריך יבוא ויצוא דרך מעברי הגבול היבשתיים בעברית ובערבית

קישור למסמך העדכני בעברית

קישור למסמך העדכני בערבית

 

3. הבהרה - הטלת ערובה זמנית על יבוא בהיצף של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה

קישור למסמך ההבהרה מהמכס בנושא זה

קישור למסמך הבהרה ממנהל יבוא במשרד הכלכלה בנושא זה

למידע נוסף בתחום זה