בוטל בהוראת שעה עד סוף 2018 המכס על יבוא מגבות

בהמשך לפעילות הלשכה להפחתת מכסים וכהשלמה לתכנית נטו הוזלות, בוטל היום בהוראת שעה עד סוף שנת 2018 המכס על יבוא מגבות בפרט מכס 63026000.

קישור לפרסום תיקון צו תעריף המכס ברשומות

 

למידע נוסף בתחום זה