עדכוני מכס - מרץ 2018

1. פורסם ברשומות תיקון מקיף לפקודת המכס 

מדובר בתיקון רחב ומשמעותי, על רקע עליית שער עולמי. התיקון כולל גם סמכויות אכיפה משמעותיות

למידע נוסף ולנוסח התיקון כפי שפורסם ברשומות

2. עודכן נוהל מכס, פרק 2 - הערכה

קישור לנוהל העדכני

3. פורסם מק"ח 1850 העוסק בבנזין לתצרוכת בכלי טיס

קישור לפרסום במק"ח ולדברי ההסבר

4. עודכנו התכנים בדף הלבנת הון - חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה

קישור למידע מפורט באתר רשות המסים

5. רישום מען לעניין המכס בסימני מסחר רשומים

ראו להלן עדכון שקיבלנו ממנהל המכס:

"למען הסדר הטוב אני מוצאת לנכון ליידע אתכם, כי הודות לשיתוף הפעולה בין המכס לבין נציגי רשם סימני המסחר,

נמצא פתרון לבעיה של עדכון מען למסירת הודעות לענייני אכיפת מכס (קניין), זאת כדי למנוע טעויות ופניה לעורכי דין שאינם מייצגים בפועל בעל סימן כזה או  אחר.

להלן אני מעבירה את האימייל שנשלח אלינו מטעמה של הגב' ענת לוי, מנהלת מח' סימני מסחר ברשות הפטנטים שבמשרד המשפטים, כולל פירוט ההנחיות להעברת ייפוי הכוח לרשם (מצ"ב),

תוכלו אף להפנות אליה כל שאלה בנושא (אימייל:  AnatN2@justice.gov.il)."

 קישור למסמך ההסבר ממשרד המשפטים

 

למידע נוסף בתחום זה