פורסם ברשומות תיקון מקיף לפקודת המכס

בהמשך לעדכונים קודמים בנושא ועל רקע עליית מערכת המכס החדשה, שער עולמי, פורסם ברשומות תיקון מקיף לפקודת המכס.

מדובר בתיקון רחב ורב משמעות לפקודה שכולל גם כלי אכיפה עדכניים ובכלל זה סמכות להטיל עיצומים כספיים בגין מגוון הפרות מצד סוכני מכס ויבואנים.

 מומלץ לכל מי שעוסק בסחר חוץ ללמוד את התיקון לעומק - קישור לנוסח התיקון כפי שפורסם ברשומות

קישור להודעה באתר רשות המסים על אישור תיקון הפקודה

 

קיימנו פעילות בנושא זה במסגרת ועדת יבוא ומכס בראשות יוסי ויליגר ובהתדיינות מול נציגי המכס הצלחנו להביא לשני תיקונים משמעותיים לציבור היבואנים (יצוין, כי ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל הביא לשורה ארוכה של תיקונים חשובים בהתייחס לפעילות הרלוונטית להם):

 

1. עיצומים כספיים – כלי אכיפה חדש ונוסף על כלי האכיפה הקיימים כיום

סעיף 223ב (ב) מתייחס להפרות מצד יבואן שהמכס יוכל להטיל בעניינם עיצום כספי. מדובר בעיצום כספי משמעותי בשיעור 10% מהפרש מיסי היבוא או 5,000 ₪ לפי הגבוה מבינהם.

בהתדיינות מול המכס (וגם בדברי ההסבר להצעת החוק) הובהר על ידי נציגי המכס שעיצום יוטל על יבואן אם ההפרה נגרמה בידי היבואן, ולא במקרה שההפרה נגרמה בידי סוכן מכס.

בהליך החקיקה תוקן לבקשתנו סעיף 223ב (ב) והוספו לו המלים "אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של המנהל כי מסר לסוכן המכס את כל המסמכים והפרטים שנדרש למסור לשם הגשת הצהרה בעבורו.".

הסיפא הזו מייצרת הגנה (בהקשר של עיצום כספי) ליבואנים שיקפידו להתנהל בצורה מסודרת, לדייק במילוי תצהיר היבואן, לוודא ולתעד העברת המסמכים והפרטים שנדרשו על ידי סוכן המכס.

 

יצוין כי על רקע תיקון זה ועל מנת ליצר ליבואנים הגנה מתאימה, שווה גם למי שפטור מהגשת תצהיר יבואן (במסגרת תכנית "גורם כלכלי מאושר" /"יבואן מאושר") לבחון העברת מסמך מסוג זה או בפורמט דומה לסוכן המכס ולתעד את העברת המסמך לסוכן המכס. ביום עיון שקיימנו בלשכה בחודש דצמבר האחרון על רקע עליית שער עולמי הועברה גם מצגת המתייחסת לנושא תצהיר יבואן – קישור לעדכון באתר הלשכה מיום העיון

הסעיפים בתיקון הפקודה המתייחסים לעיצומים כספיים ייכנסו לתוקף ב 1.8.2018 או במועד התקנת תקנות ההפחתה לפי המאוחר מבינהם.

תשומת לבכם לכך שבגין הפרות בהקשר של חוקיות יבוא לא יוטלו עיצומים כספיים אלא הם יטופלו בהתאם למסלולי האכיפה החלופיים ובכלל זה על ידי ועדת היבוא.

כמו כן, חשוב להבהיר שהפרות חמורות ובכלל זה הפרות שעניינן ניסיון מכוון לרמות את המכס יטופלו בערוצי האכיפה המחמירים יותר הכוללים גם סעיפי אכיפה עונשיים.

בכוונתנו לפעול גם בעניין תקנות ההפחתה ונהלי האכיפה (שטרם אושרו) על מנת ליצר את ההגנות הנדרשות גם במסמכים אלו.

 

2. הישבון מלא

תוקן סעיף 156 לפקודה באופן שמאפשר (בהתאם למפורט בה) הישבון מלא לסכום המכס ששולם בגין טובין שיובאו שלא בצובר ומיוצאים מישראל בתוך חצי שנה (לפי התיקון המנהל גם רשאי להאריך את מועד היצוא שלהם לעד 3 שנים).

 

ראו גם קישור למאמרם של עורכי הדין גיל נדל, דייב זיתון ושירית נקר ממשרד גולדפרב זליגמן המתייחס לסוגיות משפטיות על רקע עלית שער עולמי ותיקון פקודת המכס - קישור למאמר

 

למידע נוסף בתחום זה