עדכוני מכס ינואר 2018

1. המערכת החדשה של המכס - "שער עולמי" צפויה לעלות לאוויר ביום 14.1.2018

קישור למידע מפורט בנושא באתר לשכת המסחר

2. עדכונים לצו תעריף המכס -

פורסם צו תעריף המכס עדכני ל- 1.1.2018 - קישור לנוסח המעודכן

פורסמו ברשומות תיקונים לצו תעריף המכס:

מק"ח 1838 העוסק ברכבים מסוגים מסוימים

מק"ח 1839 העוסק בספורט מוטורי, הארכת מכסות למזון מסוגים שונים, קרוואנים ומעונוע

מק"ח 1840 העוסק בפדים לליטוש, ירקות במכסות מיוחדות וטרקטור משא

קישור לאתר רשות המסים בו מתפרסמים המק"חים ודברי ההסבר 


3. פורסמה הנחיית סיווג עדכנית בנושא פילה דגים קפואים בתוספת פלפל שחור

קישור להנחיית הסיווג מיום 26.12.2017

 

4. שר האוצר חתם על הארכת ההרשאה לסחר עם עירק בהקשר של פקודת המסחר עם האויב

קישור למידע בנושא פקודת המסחר עם האויב ולנוסח החתום על ידי השר

 

5. המכס העלה לאתר שלו טופס עדכני מס' 1346 לשנת 2017 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

קישור למסמך

למידע נוסף בתחום זה