צו תעריף המכס - מעודכן ליום 1.1.18

מצ"ב שני הכרכים המלאים של צו תעריף המכס שפורסם במק"ח 1806 ביום 1.1.17, כשהם מעודכנים נכון ליום 1.1.2018.

למידע נוסף בתחום זה