עדכון מכס - דצמבר 2017

1. בוטל בהוראת שעה המכס על מגוון מוצרי תינוקות ועל עדשות ומסגרות למשקפיים

קישור להודעת משרד האוצר בנושא

 קישור לפרסום ברשומות מיום 10.12.2017 - חוברת 1834 ו- 1835

2. נוהל מעודכן של "כתב הרשאה" – ייפויי כח בשער עולמי

קישור לנוהל המעודכן שהועבר מהנהלת המכס

 

3. בתאריך 13.12.17 נקיים יום עיון לקראת עליית מערכת שער עולמי

קישור להרשמה ולמידע נוסף על עליית מערכת שער עולמי

 
4. פורסם ברשומות עדכון לצו תעריף המכס מק"ח 1833

מדברי ההסבר של המכס למק"ח זה:

בצווים אלו הוחלט למחוק את המכסה הקיימת לייבוא זיתים משומרים באריזות גדולות בפטור ממכס, ולהחליפה במכסה גדולה יותר.

על מנת לעודד ייצור מקומי של מכשיר ביתי לטיהור קירור חימום של מים הוחלט בצו זה לפטור ממכס חלקים מפלסטיק המיוחדים למכשירים האמורים.

קישור למק"ח ולדברי ההסבר המלאים

 
5. הנחיית סיווג עדכני לגבי טרקטורון חשמלי לילדים

קישור להנחיית הסיווג העדכנית מיום 7.11.2017

למידע נוסף בתחום זה