עדכוני מכס - ספטמבר 2017

1. משרד האוצר הודיע כי הוא עומד לבטל את שיעורי המכס ביבוא מוצרים נבחרים לתינוקות וביבוא עדשות ומסגרות למשקפיים

ביטול המכס צפוי להיות בהוראת שעה עד סוף שנת 2018. קישור להודעת רשות המסים בנושא

רשות המסים מזמינה כל גורם אשר יש לו עניין בנושא, להעביר הערות בכתב עד ליום 26.10.17

2. פורסמו תיקונים לצו תעריף המכס

מק"ח 1828 - עוסק בדבש ובנעליים ביבוא אישי

מק"ח 1829 - עוסק במס קניה על דלק

מק"ח 1830 - עוסק בביטול שיעור המכס הקיים ביבוא ניטריטים של אשלגן ודשנים מהם, וזאת בהוראת שעה עד סוף שנת 2017.

קישור לאתר רשות המסים בו ניתן לעיין במסמכים שפורסמו ובדברי ההסבר של רשות המסים

3. הנחיות מרשות המסים לסוכני מכס ויבואנים שמשחררים טובין בסוכות

קישור להנחיה של רשות המסים בנושא - הנחיה מיום 25.9.17

4. תיקון מקיף לפקודת המכס צפוי לעלות לדיון בוועדה בכנסת בשבועות הקרובים

קישור למידע בנושא 

למידע נוסף בתחום זה