עדכון בנושאי מכס - יוני 2017

1. עדכון מיום עיון שהתקיים בלשכה ועסק בחידושים ודגשים להתנהלות נכונה מול המכס

בתאריך 21.6.17 התקיים בלשכה יום עיון מקצועי שעסק בחידושים ודגשים להתנהלות נכונה מול המכס

קישור לעדכון מיום העיון, קישורים למצגות וסקירה משפטית בנושא הגברת חובת הדיווח למכס

 

2. פרסום נהלי מכס באתר רשות המסים

בהמשך לפעילות של ועדת יבוא ומכס בלשכה, פורסמו באתר רשות המסים נהלי מכס נוספים ובכלל זה נוהל תש"ר, הוראת נוהל זמנית בנושא מעקב מטענים ונוהל בנושא מצהרים.

קישור לאתר עם נהלי המכס 

 

3. פורסמו 4 תיקונים לצו תעריף המכס (מק"ח 1819, 1820, 1821, 1822)

מק"ח 1819 עוסק במנגנון ההצמדה של מס הקניה על הדלק.

מק"ח 1820 עניינו הוראת שעה המאריכה את תוקף שיעור המכס המוטל על כוספאות סויה וחמניות ב-5 שנים נוספות.

מק"ח 1821 עוסק במיסוי מוניות היברידיות.

מק"ח 1822 עוסק במכס על ייבוא קיווי.

קישור לתיקונים לצו ולדברי ההסבר

 

4. בית המכס אשדוד השוכן ברחוב הבנאים 2 ייסגר בתקופה הקרובה למשך כ- 6 חודשים לצורך שיפוץ 

קישור להודעת רשות המסים בנושא זה

 

למידע נוסף בתחום זה