עדכון בנושאי מכס - 30.4.17

1. הפחתת מכסים ומיסי קניה

בהמשך לפעילות הממושכת של הלשכה להפחת מיסי יבוא, הודיע שר האוצר על כוונתו לבטל בהוראת שעה עד סוף 2018 את מס הקניה על מוצרים סלולאריים והתיקון כבר בוצע

- קישור לפרסום ברשומות במסגרת מק"ח 1817

כמו כן, במסגרת אותה תכנית, ביחס לנעליים ולהלבשה לתינוקות משרד האוצר הודיע על כוונתו לבטל את המכסים ופנה לציבור על מנת לבקש התייחסות למהלך, ככל שיש.

קישור להודעה באתר משרד האוצר בנושא זה

2. התנהלות ביחס לאפשרות לקבל החזר מיסים על מוצרים סלולארים בהתאם לסעיף 156 לפקודת המכס

ראו קישור למכתב ממנהל המכס בנושא זהוכן לפעילות של ארגון התאגידים של עמילי המכס בלשכה, בעקבות מכתב זה

 

3. 

למידע נוסף בתחום זה