פעילות יחידות המכס בערב ראש השנה , ערב כיפור ובחופשה המרוכזת

רצ"ב הודעה שפורסמה על ידי הנהלת המכס בנוגע לפעילות יחידות המכס בערבי החגים: ראש השנה, יום כיפור וסוכות, ובחול המועד סוכות 5102

למידע נוסף בתחום זה