בוטלה הנחיית סיווג משנת 1997 לפרט מכס 19.01


בשנת 1997 פורסמה על ידי הנהלת המכס הנחיית סיווג לפרט 19.01 - תכשירי מזון (הנחיה 15/97) על פיה תכשירי מזון מטובין שבפרטים 04.01 עד 04.04 לתעריף המכס, שמכילים למעלה מ- 3% "סודיום קזאינט", מסווגים בפרט 19.01, אם לא הוצאו מגדר פרט זה על פי נוסח הכותרת לפרט ובכפוף לכללי התעריף...

בתאריך 4.5.2015 הנהלת המכס פרסמה הנחיה חדשה לפרט 19.01 כדלקמן:

"מאחר וגבינין (CASEIN) הוא החלבון הטבעי העיקרי שנמצא בחלב, לא ניתן לגלות בבדיקת מעבדה את התוספת של 3% לטובין שסיווגם בפרק 4, כגון חלב מיובש או אבקות על בסיס חלב, של תחליף החלבון בשם "סודיום קזאינט". התוספת הקטנה של תחליף החלבון לא משפיעה משמעותית על תכונות הטובין, לפיכך הנחיית הסיווג משנת 1997 מס' 15/97 "תכשיר מזון" לפרט 19.01 מבוטלת מיום 1.6.15."
למידע נוסף בתחום זה