הרחבת חובת הגשת תצהיר יבואן למכס

להלן הודעה שפורסמה לאחרונה על ידי הנהלת המכס בנוגע להרחבת חובת הגשת תצהיר יבואן למכס:

"בהמשך להרחבת מעגל היבואנים החייבים בהגשת תצהיר יבואן ולהודעה מיום 5.5.2014 ומיום 19.6.2014 בנושא, הרינו לעדכנכם כי החל מתאריך 19 בינואר 2015, כל היבואנים המייבאים טובין המסווגים בפרטים שבחלקים XII עד XVII לתעריף, מחויבים בהגשת תצהיר יבואן לכל ספק אתו הם עובדים. (גם לגבי יבוא המסווג בפרטי מכס אחרים).

החל מתאריך זה כאמור, תיחסם האפשרות להזנת רשימון במידה ולא יצורף אליו תצהיר יבואן לוגי כנדרש.

במקביל, יתווספו יבואנים המייבאים טובין המסווגים בפרטים מ-90.01 ועד 97.06.0090 (חלקים XVIII-XXI) ולמשך תקופה של חודשיים יקבלו התרעות בעת הזנת הרשימונים, כי עליהם להיערך בהתאם ולמלא תצהיר יבואן לכל ספק אתו הם עובדים.

לאחר תקופה זו, תיחסם האפשרות להזנת רשימונים כאמור לעיל."
למידע נוסף בתחום זה