הנחיית סיווג מכס לטרקטור משא


הנהלת אגף המכס פרסמה לאחרונה את הנחיית סיווג המכס הבאה:

"כלל נוסף ישראלי 1 (ח) לפרק 87 מתייחס בין היתר לרכב רב שימושי
(Multipurpose four wheeled utility motor vehicleׂ) המתואר בהנחיית הסיווג של ארגון המכס העולמי לפרט 87.0431 משנת 2009, לפיכך סיווגו יקבע בפרט 87.04.3140."
למידע נוסף בתחום זה