פעילות יחידות המכס בערב ראש השנה, ערב כיפור ובחופשה המרוכזת בסוכות – 2013

להלן הודעה שפורסמה על ידי הנהלת המכס בנוגע לפעילות בתי המכס השונים בארץ בערב ראש השנה, ערב יום כיפור ובסוכות:

מועדים

שעות קבלת קהל


ערב ראש השנה: 4/9/13


08:00 - 12:00


ערב כיפור: 13/9/13


08:00 - 11:00


כמו כן, רשות המסים יוצאת לחופשה מרוכזת בימי חג הסוכות. שעות קבלת הקהל בתחנות המכס בהן יינתן שרות בכל הקשור ביבוא ויצוא סחורות, לרבות דואר חבילות יהיו כדלקמן:

מועדים ושעות קבלת קהל

בתי מכס

הערות

ערבי חג :

18/9/13 ו – 25/9/13

בשעות : 08:00 - 11:00בשעות : 08:00 - 12:00
אשדוד
חיפה
דואר חבילות ת"א


נתב"ג (4 ו- 49 )במכס אילת ובדואר חבילות ירושלים לא תהיה קבלת קהל.

פניות לבית מכס מרכז יטופלו בתחנת המכס דואר חבילות ת"א.

חול המועד :

22/9/13 -24/9/13

בשעות : 08:00 - 13:00

אשדוד
חיפה
נתב"ג (4 ו- 49 )
אילת
דואר חבילות ת"א
דואר חבילות ירושלים

ב-20/9/13 בתי המכס יהיו סגורים למעט בית המכס נתב"ג שיפעל במתכונת יום ו'.

בבתי המכס אשדוד וחיפה תהיה קבלת קהל ביבוא אישי ב-23/9/13.

בדואר חבילות ירושלים תהיה קבלת קהל ב- 23/9/13 בלבד.

פניות לבית מכס מרכז יטופלו בתחנת המכס דואר חבילות ת"א.

באתר משקף המכולות באשדוד לא תופעל משמרת שניה.


מעברי הגבול היבשתיים יפעלו בהתאם לפרסום של רשות שדות התעופה.

יצוא – קבלת הקהל כוללת את יח' היצוא בבתי המכס (ללא הפעלת משמרת שנייה).

בימי חול המועד לא תפעל המשמרת השנייה בבית המכס נתב"ג.

מודגש בזה כי בימי חול המועד, ביחידות תהליך השחרור בבתי המכס, למעט בית המכס נתב"ג, במסגרת תהליך א', יטופלו רשימונים שהמשלוחים הנוגעים אליהם יהיו מסירות ישירות, בעלי חיים, תרופות, טובין שבפיקוח נפש, חומרים נפיצים, מסוכנים או רדיואקטיביים, חומרי גלם וכיו"ב, על סוכני המכס להיערך טרם החג.

הנהלת המכס מדגישה כי הבנה ושיתוף הפעולה של ציבור היבואנים וסוכני המכס חיוניים להבטחת פעולה תקינה ומתן שירות יעיל בבתי המכס בימי החג.
למידע נוסף בתחום זה