הופסק הטיפול בתלונת היצף ביבוא ניילון נצמד לתעשייה מערב הסעודית

הממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת הודיע לאחרונה לאיגוד כי החליט להפסיק את הטיפול בתלונה של חברת ספיר תעשיות פלסטיק בע"מ בעניין יבוא בהיצף של ניילון נצמד לתעשייה מערב הסעודית.

בחודש יולי 2012 החליט הממונה על פתיחה בחקירה בנושא זה אך בתחילת אפריל 2013 המתלוננת הודיעה לממונה על משיכת תלונתה.

הממונה הודיע למתלוננת על הפסקת טיפולו בתלונה ועל כך שבמידה ותהיה מעוניינת להגיש תלונה דומה בעתיד היא תחויב להגיש תלונה חדשה, בהתאם לסעיף 12 לחוק היטלי סחר.

למידע נוסף בתחום זה