עדכון אגרות מחשב וביטחון, ברשימוני יבוא, לשנת 2013

להלן הודעה שפורסמה בנושא זה על ידי הנהלת אגף המכס ומע"מ שברשות המיסים בישראל:

"בהתאם לתקנות המכס (תיקון והוראת שעה), התשס"ד 2004, ובהתאם לחישובי מחלקת החשבות ברשות המיסים, להלן שיעורי אגרת הביטחון והמחשב אשר יחולו החל מתאריך 1/1/2013:

אגרת מחשב

א. רשימוני יבוא בערך טובין העולה על 1,000$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 36 ₪.
ב. רשימוני יבוא בערך טובין הנמוך מ- 1,000$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 18 ₪.
ג. רשימוני יבוא קולקטיביים אשר מוגשים ע"י חב' בלדרות, בכפולות של ערך טובין עד 7,500$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 176 ₪ על כל 7,500 דולר.

אגרת ביטחון

א. רשימון יבוא (למעט רשימונים עד 500$ ורשימונים לעולים חדשים אשר פטורים) – שיעור אגרת הביטחון יהיה 41 ₪.
ב. רשימוני יבוא קולקטיביים אשר מוגשים ע"י חברת בלדרות מעל 500$ - שיעור אגרת הביטחון יהיה 205 ₪, על כל כפולה של 7,500$. "

למידע נוסף בתחום זה