משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם טיוטה להוראת מנכ"ל 2.7 לחלוקת מכסות לשנת 2022 לייבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם טיוטה להוראת מנכ"ל 2.7 לחלוקת מכסות לשנת 2022 לייבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת עד ליום 11.9.22.

 

שימו לב יש להעביר הערות רק לגבי החלקים המסומנים בצהוב בתוך טיוטת ההוראה, הנוגעים להארכת אבן הדרך ביחס למכסות מנדטוריות בעלות ביקוש גבוה, ולחובות מקבל הרישיון במסגרת מכסות מנדטוריות המחולקות על ידי ועדת המכסות, למעט מכסות בעלות ביקוש גבוה.

את ההערות יש לשלוח לדואר אלקטרוני, בכתובת: draft2.7@economy.gov.il

לעיון בטיוטה- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה