החל מיום 1.9.2022 מינהל המכס ידרוש ערבויות דיגיטליות בכל דרישת ערבות חדשה

התקבלה ההודעה הבאה מפי איבגי אוסנת, מנהלת תחום בכירה מכס אכיפה במינהל המכס:

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 260 שעניינה "התוכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית ולתיקון החלטת ממשלה" מיום 26.7.2020, לפיה, מתחילת 2021 יחל מעבר מדורג לשימוש בערבויות דיגיטליות, הריני להודיעכם כי מערכת שער עולמי עודכנה בממשק מול הבנקים והחל מיום 1 בספטמבר 2022, בכל דרישת ערבות חדשה, מינהל המכס ידרוש ערבויות דיגיטליות בכל התהליכים בהם יש דרישה לערבות בנקאית כגון, מס"ב, תש"ר, הישבון ופט"מ.

 

מינהל המכס רואה חשיבות גדולה במעבר לערבויות דיגיטליות והזדמנות גדולה לפישוט תהליכי סחר החוץ של מדינת ישראל.
בהתאם להנחיית החשב הכללי, מינהל המכס ידרוש ערבות דיגיטלית מהמנפיקים המוסמכים לכך שהם הבנקים/חברות ביטוח שהוסמכו להנפיק ערבות דיגיטלית עבור אגף המכס.

 

להלן מספר דגשים לתהליך:
- רשימת הגורמים המוסמכים להנפיק ערבות דיגיטלית מפורסמת ומתעדכנת באתר החשב הכללי. יש לבדוק את המנפיקים שאושרו לטובת "אגף המכס והמע"מ, רשות המיסים בישראל".
- ככל שמנפיק יסיים את תהליכי ההסמכה מול מינהל המכס הוא יצורף לרשימת המוסמכים באתר ותתאפשר קבלת ערבות דיגיטלית מטעמו.
- בנקים/חברות ביטוח שטרם הוסמכו כמנפיקים מול מינהל המכס ימשיכו להנפיק ערבויות ידניות וזאת עד לתאריך ה - 31.12.2022. בנק/חברת ביטוח שלא ישלימו את תהליך ההסמכה מול אגף המכס עד לתאריך זה לא יוכלו להנפיק ערבויות למינהל המכס.

 

לעיון במידע כללי בנושא באתר החשב הכללי- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה