כחלק מתכנית "מכס אפס"- שר האוצר חתם על ביטול המכס החל על יבוא דגים טריים, קפואים ומעובדים כולל שימורי טונה ומאכלי ים- חלקו מיידי וחלקו מדורג

כזכור, ביום 9.2.2022 הציגו ראש הממשלה, שר האוצר ושרת הכלכלה והתעשייה תכנית רחבה להפחתת יוקר המחיה. התכנית כוללת הפחתה רוחבית של מכסים על מגוון מוצרי מזון, מוצרי צריכה, מוצרי תעשיה וחומרי גלם לבניה.

לעיון ברשימת כל קטגוריות המוצרים אשר הוצגו במסיבת העיתונאים- לחצו כאן

 

כיום, ככלל, חלים מכסים בגובה של 11 ₪ לק"ג ביבוא פילה טרי, 7.5 ₪ -8.5 ₪ לק"ג עבור דגים טריים, 6.5 ₪ לק"ג עבור דגים קפואים ועל פירות ים חלים מכסים בין 12% ל-35%.

כעת, ביום 19.9.22 מתפרסם ברשומות צו המבטל את המכס על יבוא דגים טריים, קפואים ומעובדים.

הצו כולל ביטול של המכס על מגוון דגים כגון דניס, לברק, לוקוס, מוסר, בס, פורל טונה ומאכלי ים. ביחס לחלק מהמוצרים המכס יבוטל באופן מיידי וביחס לאחרים יבוטל באופן מדורג. 

 

להלן סקירת הצו:

א. במסגרת הצו פוצל פרט 03.01. שיעור המכס ירד בצורה מיידית וללא הגבלת זמן, החל מיום פרסום בצו ברשומות (19.9.22) כמפורט להלן:

  •  03.01.992000/2 אמנון: 2.50 ש"ח לק"ג.
  • 03.01.993000/1 קיפון: 2.50 ש"ח לק"ג.
  • 03.02.731900 סוג של קרפיון: 3.30 ש"ח לק"ג.
  • 03.03.252900 סוג של קרפיון: 1 ש"ח לק"ג.
  • 03.04.691200 סוג של קרפיון: 1 ש"ח לק"ג.

ב. על פרט המכס 16.04.149000= שימורי טונה ירד המכס החל מיום 19.9.22 לשיעור של 6%, עד לסוף שנת 2023 (31.12.2023). החל משנת 2024 יבוטל המכס על שימורי טונה.

ג. על שורת פריטי מכס המפורטים בצו יהיה פטור מוחלט ממכס החל משנת 2025. שימו לב כי מתוך פריטי המכס המפורטים בצו, על 39 פריטי מכס החליטו לבצע הפחתה מדורגת של המכס, כך שבשנת 2022 (החל מ-19.9.22)+ בשנת 2023 המכס יעמוד על שיעור של 66.66% משיעור המכס הקיים כיום, ובשנת 2024 המכס יעמוד על שיעור של 33.33% משיעור המכס הקיים כיום. 

ד. על מנת שלא לפגוע בהגנה שיש על מוצרים אלה במסגרת הסכם הסחר הקיים בין ממשלת ישראל לבין ממשלת אוקראינה, תוקנה התוספת ה-16 לצו התעריף, כך שיתווספו לה הפריטים החדשים- אחרי "03.01.959000" יבוא 03.01.99200, ו-03.01.993000".

 

לעיון בצו החתום המלא כפי שפורסם ברשומות (מק"ח 2035)- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה