כחלק מתכנית "מכס אפס"- פורסמה ברשומות הוראת שעה לביטול המכס עד תום 2022 על דבקים, ח"ח משומשים לרכב מנועי, מגוון מוצרי חקלאות, שמנים צמחיים, ממתקים, חטיפים, פירות מיובשים, זרעים, סוכר, מיצי פירות ורטבים

כזכור, ביום 9.2.2022 הציגו ראש הממשלה, שר האוצר ושרת הכלכלה והתעשייה תכנית רחבה להפחתת יוקר המחיה. התכנית כוללת הפחתה רוחבית של מכסים על מגוון מוצרי מזון, מוצרי צריכה, מוצרי תעשיה וחומרי גלם לבניה.

לעיון ברשימת כל קטגוריות המוצרים אשר הוצגו במסיבת העיתונאים- לחצו כאן

בהמשך לכך, ביום 26.6.22 פורסמה טיוטת צו לבטל בהוראת שעה עד תום שנת 2022 את המכס החל על מגוון מוצרים ובכלל זה:

מוצרי חקלאות, וביניהם עמילן, שמנים צמחיים, ממתקים, חטיפים, פירות מיובשים, זרעים לזריעה ומרבית הזרעים למאכל, סוכר, מרבית מיצי פירות ורטבים. 

דבקים, חלקי חילוף משומשים לרכב מנועי, מבנים טרומיים למגורים המיובאים לצרכי הדגמה, טובין מיוצאים מטקסטיל שהוחזרו לישראל ורהיטים משומשים.  

עוד הוצע בטיוטא לבטל את המכס החל על מוצרים המיובאים בייבוא אישי שיובאו על ידי הזכאים לפטור ממכס בשל כניסתם לישראל או שיובאו בדואר בחבילות שמשקלן עד 30 ק"ג ברוטו וערכן אינו עולה על 1,000 דולר, וזאת בהמשך לביטולי מכסים שנעשו ביבוא המסחרי.

הבוקר, 29.9.22 פורסם הצו ברשומות, כאשר להבנתנו כלל פרטי המכס שהופיעו בטיוטא נכללים בצו שפורסם, למעט פרטי המכס שלהלן:

1108129900 המתייחס לעמילן תירס, אחר, באריזות מעל 600 ק"ג.

1501010, 15079010 המתייחסים לשמנים.

לעיון בצו שפורסם ברשומות - לחצו כאן

מוזמנים ללמוד את הצו ולבחון משמעויות ביחס למוצרים המיובאים על ידכם.

לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה