שר האוצר חתם על פטור ממס קנייה עד סוף 2022 עבור יאכטות לשימוש לימוד בכפרי נוער ימיים שבפיקוח משרד החינוך

שר האוצר חתם על הארכת הוראת השעה הפוטרת ממס קנייה יאכטות שמנכ"ל משרד החינוך אישר שישמשו באופן בלעדי למטרות לימוד בכפרי נוער ימיים שבפיקוח משרד החינוך עד לסוף שנת 2022

לעיון בפטור אשר פורסם ביום 15.5.22 במק"ח 2014- לחצו כאן

בפרט 89.03 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 מסווגות יאכטות, וחל לגביהן מס קנייה בגובה 15%. בצו זה מוצע ליצור פרט משנה חדש, הפטור ממס קנייה, בו ייסוגו יאכטות שמנכ"ל משרד החינוך אישר שישמשו באופן בלעדי למטרות לימוד בכפרי נוער ימיים שבפיקוח משרד החינוך, ובלבד שישמשו כאמור.

כעת, פטרו יאכטות כאמור ממס קנייה הואיל והן משמשות אך ורק ללימוד בני נוער במסגרות המפוקחות על ידי משרד החינוך. הפטור נקבע בהוראת שעה עד ליום 31 בדצמבר 2022, וזאת על מנת לבחון קיום של ניצול לרעה של פטור זה.

למידע נוסף בתחום זה