פורסם תיקון לצו הבלו וצו תעריף המכס ומס הקנייה במטרה למתן את עליית מחירי החשמל במסגרת הוראת שעה מיום 1.3.22 עד 12.2.23

פורסם מק"ח 2007 ביום 7.4.2022 העוסק בתיקון צו הבלו על הפחם ובתיקון צו תעריף המכס ומס הקנייה על מנת למתן את עליית תעריף מחירי החשמל

 

בתאריך 1.2.2022 נכנס לתוקף עדכון של תעריף החשמל כך שהתעריף הכולל לצרכן ביתי מייצג עלה בכ-5.7%. על מנת למתן את עלית התעריף מוצע בצו זה לתקן את צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004 ולהפחית את שיעור הבלו החל על הפחם מ-105.40 ₪ לטון ל-1 ₪ לטון, בהוראת שעה שתוקפה מיום 1 במרס 2022 עד 12 בפברואר 2023.

כמו כן, התפרסמה באותו הקובץ (מק"ח 2007) הוראת שעה מקבילה בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, כך שמס הקנייה על הפחם יופחת בהתאמה.

 

לעיון במק"ח 2007 המלא- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה