עדכוני מכס- דצמבר 2021

1. פורסם מק"ח 1989 ביום 30.12.2021 ובמסגרתו התיקונים הבאים:

א. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התש"ף -2020 (תיקון), התשפ"ב- 2021-

המכס בשיעור של 8% החל על יריעות PVC בעלות שכבת ציפוי דקורטיבית לכבישה תרמית תלת ממדית, בעובי שבין 0.3 ל-0.5 מ"מ, שנמרחו בפריימר בצדן האחורי ומהווה חומר גלם לתעשיית הריהוט, בוטל בהוראת שעה עד 31.12.2021, שכעת מוארכת עד ליום 28.2.2021. 

ב. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ט- 2018 (תיקון), התשפ"ב 2021- 

עוסק בכלים תחרותיים המיועדים לספורט מוטורי, המהווה ענף ספורט חדש יחסית במדינת ישראל. במטרה לעודד ענף זה, נקבעו שיעורי מס קניה מופחתים על כלים תחרותיים המיוחדים לנהיגה ספורטיבית, זאת במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ט-2018, אשר תוקפו עד ליום 6 ביולי 2021, שהוארך עד ל-31.12.2021. כעת, בצו זה מוארכת הוראת השעה עד ליום 28.2.2022.

ג. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 12), התשפ"ב- 2021-

מאריך את הפטור ממכס על פריטי המכס הבאים הקשורים בבקר חי, כך שהפטור ממכס יינתן עד ל-28.2.2022 במקום עד 31.12.2021:

  • פרט 01.02.293000
  • פרט 01.02.393000
  • פרט 01.02.903000

ד. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13 והוראת שעה מס' 9), התשפ"ב- 2021- עוסק בביטול מלא וקבוע של המכס על מוצרי חמאה לצרכן, ומתן פטור זמני עבור חמאה לתעשייה עד לסוף שנת 2022. לידיעה המלאה בנושא זה- לחצו כאן 

 

2. פורסם מק"ח 1990 ביום 30.12.2021 ובמסגרתו התיקונים הבאים:

א. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 18 א),התשע"ח- 2018 (תיקון), התשפ"ב 2021-

מאז שנת 2013 חלות ברציפות הוראות שעה המטילות מס קנייה נוסף על רכבים שמחיר המחירון שלהם עולה על 300,000 ש"ח. שיטת הטלת המס נבנתה כך ששיעור מס הקניה עולה באופן הדרגתי ככל שמחיר המחירון מתרחק ממחיר העוגן של 300,000 ש"ח, כלומר ככל שמחירו של הרכב לצרכן גבוה יותר, כך המיסוי עליו יהיה גבוה יותר. מס הקנייה הנוסף על רכבי יוקרה חל עד כה במסגרת הוראת שעה עד 31.12.2021.

כעת, הצו קובע כי מס הקנייה הנוסף על רכבי יוקרה יחול כהוראת קבע, וזאת החל מיום 1 בינואר 2022.

ב. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15 והוראת שעה מס' 10), התשפ"ב 2021-

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ה-2015 קבע את מנגנון המיסוי החל על כלי רכב דו-גלגליים, הכולל מיסוי בהתאם לנפח המנוע של הכלי והפחתה מסכום המס החל לכלי רכב דו-גלגליים בהם מותקנת מערכת למניעת נעילת גלגלים (A.B.S.). מאז התקנת צו זה חלות ברציפות הוראות שעה שהחילו מיסוי שכלל גם התייחסות לנפח המנוע של הכלי. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21), התשע"ח-2018 הוא הוראת השעה האחרונה שהותקנה בעניין זה, והיא עתידה לפקוע ביום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021). הוראת השעה האמורה אף קבעה הפחתות מס קנייה על כלי רכב דו-גלגליים שהותקנו בהם אביזרי בטיחות נוספים, תוך צמצום מדורג של ההטבה הניתנת בגין התקנת מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS).

בצו זה בוצעו מספר צעדים הנוגעים למיסוי כלי רכב דו גלגליים, כמפורט להלן:

1. בשנת 2021 צומצמה הטבה בגין התקנת מערכת ABS, כך שהיא ניתנה לרכב דו גלגלי מסוג 1L בלבד, וזאת מכוח הוראת שעה מס' 21. בהמשך לכך, בצו זה בוטל באופן קבוע את ההפחתה לכלי רכב דו-גלגליים בהם מותקנת מערכת למניעת נעילת גלגלים. התקנת מערכת זו היא חובה בכל כלי הרכב הדו גלגליים, למעט כלים מסוג L1 (עד 125 סמ"ק ועד 11 קילוואט), ולכן אין צורך במתן תמריץ מס לצורך עידוד התקנתה. בנוסף, נקבעה הפחתה לכלי רכב דו-גלגליים מסוג L1, וזאת במסגרת הוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת 2023.

2. הופחת מס הקנייה החל על כלי רכב דו-גלגליים שנפח המנוע שלהם אינו עולה על 125 סמ"ק מ-40% ל-25%. ההפחתה התבצעה במטרה למנוע התייקרות של הכלים הקטנים המשמשים בעיקר לנסיעות עירוניות ומסייעים בהפחתת הגודש במרכזי ערים במסגרת בהוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת 2023.

3. ההטבות שניתנו בגין התקנת אביזרי בטיחות בשנת 2021 הוארכו עד סוף שנת 2023.

למידע נוסף בתחום זה