שר האוצר חתם על צו קבוע לביטול המכס על חמאה

שר האוצר חתם ביום 30.12.2021 על ביטול מלא וקבוע של המכס על מוצרי חמאה לצרכן, ומתן פטור זמני עבור חמאה לתעשייה עד לסוף שנת 2022 במסגרת מק"ח 1989

עד שנת 2020 חל מכס בגובה 140-160% על חמאה שיובאה לישראל. לאור מחסור שהיה קיים בישראל בחמאה, המכס על חמאה בוטל כהוראת שעה מיום 3 במרץ 2020 במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התש"ף-2020. הוראת השעה האמורה עתידה לפקוע ביום 31 בדצמבר 2021. בהמשך לפרסומה של הוראת השעה, אכן היה גידול בהיצע החמאה ובמגוון המוצרים לצרכן ורמת המחירים לחמאה שאינה בפיקוח ירדה.

בהתאם, ועל מנת להמשיך לשמור על רמות היצע ומגוון גבוהות ועל רמת מחירים נמוכה, בוטל כעת באופן קבוע המכס על מוצרי חמאה. הצו כולל ביטול מלא וקבוע של המכס על מוצרי חמאה לצרכן, ופטור זמני עבור חמאה לתעשייה עד לסוף שנת 2022. נזכיר כי במקביל, באחרונה בוטל פיקוח המחירים על החמאה.

 

לעיון בצו המלא (מק"ח 1989, החלק של צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13 והוראת שעה מס' 9), התשפ"ב- 2021)- לחצו כאן

עדכון מיום 6.7.22: במסגרת קובץ מס' 2025 תוקנו 2 טעויות שנפלו בקובץ 1989:

(1) בסעיף 1, במקום "בפרט 04.05.103900 " צריך להיות "בפרט 04.05 , בסעיפים 109900 , 200000 902000 ו– 909000 ";
(2) בסעיף 2, במקום "בפרט 04.05 , בסעיפים 109900 , 200000 902000 ו– 909000 " צריך להיות "בפרט 04.05.103900 ".

למידע נוסף בתחום זה