שר האוצר חתם על חידוש הפטור ממכס שניתן בעבור יבוא מוצרים משלימים לענף הטקסטיל- עד לסוף שנת 2022

שר האוצר חתם על חידוש הפטור ממכס שניתן בעבור יבוא מוצרים משלימים לענף הטקסטיל- עד לסוף שנת 2022 והוא פורסם ברשומות ביום 11.4.22 (במסגרת מק"ח 2008- לחצו כאן)

כזכור, ביום 11.6.2021 פורסם מק"ח 1956- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א- 2021 הפוטר ממכס במסגרת הוראת שעה עד לסוף שנת 2021 יבוא מוצרים משלימים לענף הטקסטיל וההנעלה כגון סרטי גומי, חגורות, אבזמים, קישוטים נוצצים, חרוזים ומוצרים משלימים נוספים.

 

כעת, ביום 11.4.22 פורסמה ברשומות חידוש של הוראת שעה זו עד לסוף שנת 2022 כאשר נוספה לה פטור ממכס על על קולבים מפלסטיק וממתכת. על מוצרים אלה יש כיום מכס בשיעור של 12%, וזאת לעומת קולבים מעץ אשר פטורים ממכס משנת 2012. קולבים מפלסטיק וממתכת משמשים את התעשייה המקומית ולא קיים יצור מקומי של מוצרים אלה בישראל.

 

להלן דברי ההסבר:

בהחלטת הממשלה מס' 587 מיום 29.11.2020, שכותרתה "עידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק התעשייה הישראלית עקב השלכות נגיף הקורונה החדש ותיקון החלטת ממשלה" נרשמה הודעת שר האוצר על כוונתו לבטל את המכס על מוצרים משלימים בתחום הטקסטיל וההלבשה בהוראת שעה עד תום שנת 2021. בהמשך לכך, פורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2021, במסגרתו נקבע בהוראת שעה פטור ממכס על מוצרים משלימים לענף הטקסטיל וההנעלה כגון סרטי גומי, חגורות, אבזמים, קישוטים נוצצים, חרוזים ומוצרים משלימים נוספים. מדובר בטובין שחל עליהם לפניכן מכס בשיעור של בין 8% ל-12% כאשר הם מיובאים לישראל בנפרד, אולם חל עליהם פטור ממכס כאשר הם מיובאים לישראל כחלק מפריט לבוש מוגמר, כך שהצו השווה את מצבם של היצרנים למצבם של היבואנים והפחית את עלויות הייצור של היצרנים המקומיים. הוראת השעה האמורה פקעה ביום 31 בדצמבר 2021.

על מנת להמשיך ולסייע ליצרנים המקומיים, בצו זה נקבע כי הפטור יחול בהוראת שעה עד סוף שנת 2022.

בנוסף, נקבע כי יחול פטור ממכס בהוראת שעה על קולבים מפלסטיק וממתכת. על מוצרים אלה יש כיום מכס בשיעור של 12%, וזאת לעומת קולבים מעץ אשר פטורים ממכס משנת 2012. קולבים מפלסטיק וממתכת משמשים את התעשייה המקומית ולא קיים יצור מקומי של מוצרים אלה בישראל.

להלן רשימת הפריטים הנכללים בצו החתום:

  • חגורות מפלסטיק;
  • נועלים, אבזמים, אבזמי-נועלים, ווים, עיניות, לולאות וכדומה, מהסוג המשמש לביגוד או לאביזרי ביגוד, למנעלים או לתכשיטים; מסמרות צינוריות או מפוצלות, מפלסטיק; חרוזים וקישוטים נוצצים (SPANGLES), מפלסטיק;
  • לוחות , יריעות וסרטים מגומי;
  • חגורות מגומי;
  • חיקויי תכשיטים וחלקיהם ממתכת פשוטה אם מצופה מתכת יקרה או לא (למעט רצועות באורכים לשעוני יד), מהסוג המשמש לביגוד או אביזרי ביגוד, למנעלים, לתכשיטים וכו';
  • נועלים, מסגרות בעלות נועלים, אבזמים, אבזמי-נועלים, ווים, עיניות, לולאות וכדומה, ממתכת פשוטה, מהסוג המשמש לביגוד או לאביזרי ביגוד, למנעלים, לתכשיטים, לשעוני יד, לספרים, לסוככים, לטובין מעור, לטובין לנסיעה או אוכפים או לפריטים אחרים שהוכנו לשימוש; מסמרות צינוריות או מפוצלות, ממתכת פשוטה; חרוזים וקישוטים נוצצים (SPANGLES), ממתכת פשוטה.
  • קולבים מפלסטיק ומתכת.

מדובר בטובין שחל עליהם כיום מכס בשיעור של בין 8% ל-12%, כל עוד אינם מיובאים לישראל כחלק מפריט לבוש מוגמר, כך שחידוש הוראת השעה צפויה להפחית את עלויות הייצור של יצרנים מקומיים בענף הטקסטיל, המשתמשים בפריטים מיובאים אלו לייצור מוצריהם. 

 

למידע נוסף בתחום זה