עדכוני מכס - דצמבר 2020

1. פורסם מק"ח 1944 ביום 6.12.2020 הכולל התייחסות לשני עדכונים:

1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה), התשפ"א - 2020

2. צו מס קנייה (פטור) (הוראת שעה), התשפ"א - 2020

העדכונים מתייחסים לכך שביום 23.11.2020 אישרה וועדת הכספים של הכנסת הארכת תקופת הזכאות לעולים ותושבים חוזרים שתקופת זכאותם הסתיימה בין 1.3.2020 ל-31.8.2020. תקופת הזכאות שלהם תוארך עד 31.3.2021. ההארכה אושרה בשל צמצום הטיסות הנכנסות והיוצאות בתקופת הקורונה דבר המקשה על ארגון משלוח החפצים ארצה. הארכת התוקף בשער עולמי תבוצע באופן אוטומטי עם פרסום זה של הצו ברשומות (במסגרת מק"ח 1944) ואין צורך לפנות למכס ולהגיש בקשה פרטנית לכל זכאי.

  • קישור לדברי ההסבר המלאים ביחס למק"ח 1944 באתר רשות המיסים- לחצו כאן

 

2. פורסם מק"ח 1945 ביום 17.12.2020- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התש"ף- 2020 (תיקון), התשפ"א- 2020

מדובר בהארכה של הוראת שעה לפטור ממכס ביבוא חמאה לפי פרטי המכס המפורטים בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התש"ף- 2020 המופיע במק"ח 1908 עד ליום 31.12.2021

 

למידע נוסף בתחום זה