עדכוני מכס - אפריל 2020

  1. איבגי אוסנת, מנהלת תחום בכירה ביחידת האכיפה של המכס עדכנה ביום 26.4.2020 כי בטופס הגשת תביעה במערכת שער עולמי המונח בתביעות מסוג יבוא מוחזר 100% שונה למונח "החזרה לחו"ל".  
  2. פורסם מק"ח 1915צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התשע"ז-2017 (תיקון), התש"ף-2020 העוסק במכסת חלב עמיד, ביצים, גבינות, שום וירקות טריים.

 

מתוך דברי ההסבר למק"ח 1915:

התפשטות נגיף הקורונה בישראל הוביל חלקים נרחבים בציבור לקניה מואצת של מוצרי מזון בסיסיים, כחלק מחשש מהיווצרות מחסור. בהמשך לכך, רשתות השיווק מדווחות על עליה של מאות אחוזים בצריכה, והגידול בביקוש הוביל לעליית מחירים במוצרי צריכה בסיסיים שונים. תופעה זו נכונה גם כלפי תוצרת טרייה, כגון ירקות, ביצים ומוצרי חלב.

על מנת להיערך לאפשרות של מחסור עתידי, ככל שיהיה, במוצרי צריכה בסיסיים לגביהם ישנו חשש כי יתגלע מחסור, ועל מנת לאפשר לממשלה תגובה מידית ומתן מענה למחסור, מוצע בצו זה לקבוע מכסות פטורות ממכס ליבוא מוצרי הצריכה שיפורטו להלן ממדינות ה-WTO. מוצע כי המכסות ייפתחו בהתאם לתנאי הגידול והצריכה בשוק המקומי, ובהתאם לא צפויה פגיעה ביצרנים המקומיים. מוצע כי הוראת השעה תחול למשך כ-3 חודשים, עד ליום 15 ביולי 2020, תוך הנחה שבתום פרק זמן זה יחזרו השווקים לשיווי המשקל הקודם.

אלו המוצרים לגביהם מוצע כי תיקבע מכסה:

  1. חלב עמיד - קיימת כיום מכסה של 1,250 טון ליבוא בפטור ממכס ממדינות WTO. לאור החשש ממחסור, מוצע לקבוע מכסה נוספת של 50,000 טון.
  2. גבינות - קיימת כיום מכסה של 6,500 טון ליבוא בפטור ממכס ממדינות WTO. לאור החשש ממחסור, מוצע לקבוע מכסה נוספת של 5,000 טון.
  3. ביצים - קיימת כיום מכסה של 150 מיליון ביצים ליבוא בפטור ממכס ממדינות WTO. לאור המחסור הקיים במוצר זה, מוצע לקבוע מכסה נוספת של 150 מיליון ביצים.
  4. שום - לא קיימת היום מכסה ליבוא בפטור ממכס, לאור החשש ממחסור מוצע לקבוע מכסה של 1,500 טון.
  5. ירקות טריים - קיימת היום מכסה של 15,000 טון ליבוא ירקות קשים ו-35,000 טון ליבוא ירקות רכים בפטור ממכס בהתאם לתנאי הגידול והצריכה בשוק המקומי. מכסות אלו נקבעו כהוראת שעה שמועד פקיעתה צפוי להיות ביום 16.06.2020. לאור החשש ממחסור, מוצע להכפיל את גודלן של מכסות אלו ולהאריכן עד ליום 15.07.2020.

קישור לדברי הסבר המלאים של מק"ח 1915

למידע נוסף בתחום זה