עדכוני מכס - דצמבר 2019

פורסם מק"ח 1901- תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 7), התשע"ט-2019 (תיקון), התש"ף-2019 + צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (תיקון), התש"ף-2019.

להלן דברי ההסבר:

בשנים האחרונות חל על רכבים בעלי הנעה חשמלית בלבד שיעור מס קניה מופחת העומד על 10%, וזאת על מנת לעודד יבוא של רכבים בעלי רמת זיהום נמוכה לישראל. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 7), התשע"ט-2019, אשר פורסם ב-26.06.2019, קבע בין היתר את מתווה מס הקניה על רכבים בעלי הנעה חשמלית בלבד לשנים 2020 עד 2024.
לאחרונה התברר כי רכבים להסעת עשרה אנשים או יותר בעלי מנוע חשמלי בלבד להנעה שמשקלם המותר אינו עולה על 4,500 ק"ג לא נכללו במתווה המתואר לעיל, אך ורק בשל מיקומם השונה בצו תעריף המכס וללא כל הצדקה מהותית. לפיכך, מוצע לתקן את האמור ולכלול אותם במתווה המיסוי של רכב חשמלי.
מוצע להשוות את מס הקניה החל על הרכבים האמורים למס הקניה החל על רכבים חשמליים להסעה של עד עשרה נוסעים, וזאת באמצעות תיקון צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה), התשע"ח-2017 ותיקון צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 7), התשע"ט-2019.
לא צפויה השפעה על הכנסות המדינה ממסים.
הצו בתיאום עם משרד התחבורה.

קישור לעיון במק"ח ובדברי ההסבר באתר רשות המיסים

 

למידע נוסף בתחום זה