עדכוני מכס - נובמבר 2019

1. פורסם מק"ח 1899- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון), התש"ף-2019 + צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 (תיקון), התש"ף-2019.

במק"ח זה ישנה התייחסות לדחיית ביטול הטבת מס לרכבים היברידיים ולדחיית הפחתת מכס על דגים.

קישור לקובץ דברי ההסבר 

 

2. פורסם מק"ח 1900- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2019 + צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 19), התשע"ו-2016 (תיקון), התש"ף-2019.

במק"ח זה ישנה התייחסות להגדלת מכסות חמאה: בפרטי המכס 04.05.1099, 04.05.2000 ו- 04.05.900 ל-2,750 ובפריט המכס 04.05.1039 הוארכה הוראת השעה עד 31.12.2020 והוגדלה המכסה עבור שנת 2019 מ-2,650 ל-3,500.

קישור לקובץ דברי ההסבר 

למידע נוסף בתחום זה