לשכת המסחר מובילה מהלך מול משרד הכלכלה להקלה בנושא המועד בו נדרש אישור / רישיון יבוא

כיום נדרשים מגוון מוצרים לרישיון לפי התוספת הראשונה לצו יבוא חופשי, באופן החושף אותם לתשלום כופר ולאכיפה מחמירה מצד המכס, היה והרישיון לא יושג לפני שהמשלוח יגיע לישראל (יצויין שגם ביחס למספר אישורי יבוא לפי התוספת השניה קיימות מגבלות דומות בהתאם להנחיה של המכס משנת 2009).

 

בהמשך לפניה של נשיא הלשכה בנושא זה ולדיון במסגרת הוועדה הפריטטית המשותפת בין משרד הכלכלה לאיגוד לשכות המסחר אשר התכנסה ב-07.02.19, נידונה נכונות המשרד לבחון העברת פרטי מכס מהתוספת הראשונה של צו יבוא חופשי לתוספת השנייה, באופן שיקל את היבוא של מוצרים אלו ויצמצם את החשיפה של יבואנים לסנקציות.

 

בטיוטת תיקון לצו יבוא חופשי שפורסם בחודש שעבר להערות כבר מוצע להעביר מוצרי אנטיביוטיקה בפרטי מכס 2924.1200, 2933.5990, 29349000, 2941 מהתוספת הראשונה לתוספת השנייה.

 

עזרו לנו לעזור לכם - על מנת לקדם העברת פרטי מכס נוספים מהתוספת הראשונה לתוספת השנייה, חברי לשכה מוזמנים להעביר המלצות מנומקות לפרטי מכס נוספים אשר נכון לדעתם להעבירם מהתוספת הראשונה של הצו לתוספת השנייה - למירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה, בכתובת meravk@chamber.org.il עד לתאריך 10.3.19.

למידע נוסף בתחום זה