הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה פרסם מסמך המתייחס לתוספת החמישית לצו יבוא חופשי

הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה פרסם מסמך המתייחס לתוספת החמישית לצו יבוא חופשי
קישור לפרסום הממונה על חוקיות היבוא
אנו מבינים מיבואנים ומסוכני מכס שיש קושי כתוצאה מפרסום זה ופועלים מול משרדי הכלכלה והמכס בנושא.

למידע נוסף בתחום זה