עדכוני רגולציה על יבוא - נובמבר 2018

1. התייחסות לטיוטא שלישית של צו יבוא אישי
בהמשך לעדכונים קודמים ראו קישור להתייחסות הלשכה לטיוטא השלישית של צו יבוא אישי.

2. פורסם ברשומות תיקון לצו הגנת הצרכן סימון טובין בהקשר של סימון כלי מיטה ומגבות

בהמשך לפעילות הלשכה להקלת הרגולציה הכרוכה בסימון טובין ולתיקון קודם לצו, פורסם ברשומות תיקון חדש לצו הגנת הצרכן סימון טובין המתייחס לכלי מיטה ולמגבות.
קישור לתיקון לצו

3.פרסום ברשומות - צו הטלגרף האלחוטי (אי–תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון) - המתייחס ליבוא אישי של מוצרים שנדרשים לאישור תקשורת 
כפי שנרשם לעיל ההתייחסות בתיקון זה לצו היא למוצרים ביבוא אישי בלבד
קישור לתיקון הצו

4. הזמנה למפגש הדרכה מקצועי בשיתוף משרד התקשורת בנושא יבוא ציוד תקשורת אלחוטי - 25.11.18
תזכורת - בהמשך לפתיחה של מסלול יבוא ציוד תקשורת אלחוטי על בסיס הצהרת יבואן ועל מנת לשפר את הידע וההבנה של היבואנים וסכני המכס ביחס לדרישות משרד התקשורת, נקיים יום עיון מקצועי בשיתוף נציגי משרד התקשורת בנושא זה.
למידע נוסף ולהרשמה

למידע נוסף בתחום זה