פורסמה להערות טיוטא עדכנית של צו יבוא אישי

בהמשך לעדכונים קודמים ולפעילות הלשכה בנושא, פורסמה להערות טיוטא עדכנית של צו יבוא אישי.

קישור לטיוטא השלישית של צו יבוא אישי

יצוין שרק לאחרונה הועברה פניה מנשיא הלשכה לשר הכלכלה המתייחסת להגדרת "כמות סבירה" בטיוטא השניה של צו יבוא אישי. כפי שניתן לראות בטיוטא השלישית יש תחילת התייחסות לבעייתיות בהגדרה זו, אך הצו עדיין אינו מאוזן בצורה נכונה.

בהמשך לכך, הלשכה מגבשת התייחסות מטעמה גם לטיוטא זו, נשמח לקבל הערות מחברי לשכה עד יום חמישי הקרוב 1.11.18

ניתן גם להעביר התייחסויות ישירות למשרד הכלכלה באמצעות אתר קשרי ממשל עד לתאריך 11.11.18 - קישור להעברת הערות למשרד הכלכלה

למידע נוסף בתחום זה