עדכוני יבוא - ספטמבר 2018

1. טיוטת צו יבוא אישי
בתאריך 21.8.18 פורסמה להערות גרסא עדכנית של צו יבוא אישי. היום הלשכה העבירה התייחסותה לטיוטה זו ליועצת המשפטית של משרד הכלכלה.
קישור למאמר בנושא
התייחסויות נוספות ככל שיש לכם, ניתן להעביר ישירות למשרד הכלכלה או אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בשלכה - רז הילמן razh@chamber.org.il

2. יום עיון עם נציגי משרד הכלכלה בנושא פטור לפי תקנה 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי - 16.10.2018
קישור לסדר היום ולהרשמה

3.  הרפורמה בפיקוח על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי יצאה לדרך
ביום 20.8.18 התקיים בבית לשכת המסחר מפגש הדרכה במהלכו הציגו נציגי משרד התקשורת את מסלול היבוא מבוסס ההצהרה שנפתח לשימוש לאחרונה. 
המסלול הוא מסלול חליפי למסלול שמצריך אישור פוזיטיבי ממשרד התקשורת ומאפשר קבלת אישור באופן אוטומטי ומקוון לאחר הגשת הצהרה.
נציגי משרד התקשורת הציגו את המערכת והזהירו לגביי הליקויים החוזרים ופעילות האכיפה שצפויה.
קישור למאמר עם נקודות עיקריות שעלו במפגש וכן קישור למצגת שהועברה על ידי נציגי משרד התקשורת.

למידע נוסף בתחום זה