תיקון צו יבוא חופשי: הסרת פרט מכס נוסף והנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנושא סימון מוצרי הלבשה

בתיקון קודם לצו יבוא חופשי בעניין דרישות סימון למוצרי טקסטיל והלבשה, הוסרה הדרישה לסימון לפני היבוא של מרבית מוצרי הטקסטיל וההלבשה.

ככל הנראה בטעות לא הוסרה הדרישה בהתייחס לפרט מכס 4203 - פרטי לבוש ואבזרי הלבשה מעור.

כעת, בעקבות פניה מהלשכה בנושא נמחק גם פרט מכס זה מצו יבוא חופשי.

קישור לתיקון הצו כפי שפורסם ברשומות

במקביל הממונה על הגנת הצרכן פרסם הנחיה בנושא סימון מוצרי הלבשה בשפה העברית (על רקע התיקונים בצו יבוא חופשי ובצו הגנת הצרכן סימון טובין)
קישור להנחיית הממונה על הגנת הצרכן

למידע נוסף בתחום זה