קוד זיהוי לחברות ישראליות במכס הסיני - CIK/VAT NUMBER

מינהל המכס הסיני (General Administration of Customs China (GACC))  פרסם הנחיה מס' [Order No.56 [2017 העוסקת בהעברת מידע מקדים למכס, במטרה לשפר את ביצועי מערך ניהול הסיכונים של המכס הסיני ביבוא וביצוא מסין.

ההנחיה אשר נכנסה לתוקף ב-1 לחודש יוני השנה, מבקשת להטמיע את הדברים שלהלן:

 

  1. הטמעת נוהל שידור מצהרים והגשתם למינהל המכס הסיני 24 שעות לפני טעינתם על סיפון האונייה ביבוא וביצוא.
  2. נתוני המצהר חייבים להיות מדויקים ומלאים, לכל הפריטים הנמצאים בשטרי המטען.
  3. פרטי מידע מזהים מדויקים של השוגר, הנשגר לרבות מספר מזהה של השוגר (shipper), הנשגר (consignee) והמיודע (notify party).

על רקע מינוח לא מקובל של פרטי מידע מזהים של עוסק בישראל, מנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני המכס, ברי פינטוב פנה בנושא לנציג מנהל המכס הישראלי בסין וביקש את עזרתו מול מנהל המכס הסיני על מנת למנוע קשיים לחברות ישראליות.

מצ"ב:

1. העתק מפנייתו של ברי פינטוב
2. העתק מפנייתו של נציג מנהל המכס הישראלי בסין - אורי כליף

בהמשך לפניות אלו ולאחר בירור מול הגורמים הרלוונטיים בסין, אורי כליף השיב לברי פינטוב כך:

"רצ"ב הפתרון הנדרש לנושא מהמכס הסיני. בהתאם להנחיות המכס הסיני במסמך 56/2017 - מתורגם לאנגלית מודגש בצהוב הקטע הרלוונטי, יש לציין את הספרות 9999 לפני מס' המע"מ של החברה. המכס הסיני לא ישנה כרגע לישראל את ה - CIK   ל  - VAT NUMBER , כפי שמופיע באחד מהנספחים להנחיה 56/2017 – אולי בעתיד יוציאו עדכונים להנחיה."

למידע נוסף בתחום זה