עדכוני יבוא - מרץ 2018

1. תיקון משמעותי לפקודת הטלגרף אושר בכנסת

קישור למידע מפורט על התיקון שמשנה את שיטת הפיקוח על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי

 

2. הזמנה למפגש עם נציגי המכס בנושא תיקון הסכם אזור סחר חופשי ישראל - ארה"ב 

ביום א' 8.4.18 נקיים בלשכה מפגש בהשתתפות דוד חורי – מנהל בכיר יצוא וכללי מקור במינהל המכס, אשר יעסוק בנושא תיקון הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל לארה"ב.

בהתאם לתיקון זה, לא נדרשת עוד הצגת מסמכי מקור לשם קבלת העדפת מכס בעת יבוא מארה"ב לישראל ובעת יצוא מישראל לארה"ב, וניתן יהיה להסתפק בהצהרת היצואן/היצרן - כמפורט במסמכי ההסכם ובהנחיות המכס.

קישור להזמנה ולהרשמה

נציין כי ארגון התאגידים של סוכני המכס בלשכת המסחר, פנה למכס בבקשה לארכה ליישום ההסכם.

 

3. החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית נכנס לתוקף בשבוע שעבר

קישור לחוק כפי שפורסם ברשומות

קישור להסבר על תזכיר החוק (לפני שאושר) באתר משרד המשפטים

קישור לרשימת הגופים המוכרזים באתר משרד המשפטים

למידע נוסף בתחום זה